Symboly prania oblečenia

Čo znamenajú jednotlivé symboly na štítkoch oblečenia? Vaša mama by to vedela. Pozrite sa, ako správne prať vaše šaty tak, aby sa v práčke nezničili.

Základné symboly

ikony-prania_03
Symbol prania
ikony-prania_16
Symbol bielenia
ikony-prania_14
Symbol sušenia
ikony-prania_19
Symbol žehlenia
ikony-prania_23
Symbol čistenia

Pranie bielizne

ikony-prania_27

Pranie v práčke studenou vodou (do 30°C)

ikony-prania_31

Pranie v práčke teplou vodou (do 60°C)

ikony-prania_35

Pranie v práčke horúcou vodou (do 90°C)

ikony-prania_04

Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 95°C a pri normálnom mechanickom pôsobení. Normálne žmýkanie a normálne odstreďovanie prádla.

ikony-prania_10

Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 95°C a pri obmedzenom mechanickom pôsobení. Žmýkanie prádla pri klesajúcej teplote vody a miernom odstreďovaní prádla.

ikony-prania_15

Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 70°C a pri normálnom mechanickom pôsobení. Normálne plákanie a normálne odstreďovanie prádla.

ikony-prania_20

Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 60°C a pri normálnom mechanickom posobení. Normálne plákanie a normálne odstreďovanie prádla.

ikony-prania_24

Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 60°C a pri obmedzenom mechanickom pôsobení. Žmýkanie prádla pri klesajúcej teplote vody a miernom odstreďovaní prádla.

ikony-prania_28

Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 50°C a pri normálnom mechanickom pôsobení. Normálne žmýkanie a normálne odstreďovanie prádla.

ikony-prania_32

Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 50°C a pri obmedzenom mechanickom pôsobení. Žmýkanie prádla pri klesajúcej teplote vody a miernom odstreďovaní prádla.

ikony-prania_36

Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 40°C a pri normálnom mechanickom pôsobení. Normálne žmýkanie a normálne odstreďovanie prádla.

ikony-prania_40

Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 40°C a pri obmedzenom mechanickom pôsobení. Žmýkanie prádla pri klesajúcej teplote vody a miernom odstreďovaní prádla.

ikony-prania_43

Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 40°C a pri značne obmedzenom mechanickom pôsobení. Mierne plákanie a mierne odstreďovanie prádla. Prádlo sa nesmie žmýkať ručne.

ikony-prania_47

Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 30°C a pri normálnom mechanickom pôsobení. Normálne žmýkanie a normálne odstreďovanie prádla.

ikony-prania_50

Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 30°C a pri obmedzenom mechanickom pôsobení. Žmýkanie prádla pri klesajúcej teplote vody a miernom odstreďovaní prádla.

ikony-prania_52

Pranie prádla v práčke pri maximálnej teplote 30°C a pri značne obmedzenom mechanickom pôsobení. Mierne plákanie a mierne odstreďovanie prádla. Prádlo sa nesmie žmýkať ručne.

ikony-prania_05

Ručné pranie prádla pri teplote do 40°C. Prádlo sa nesmie prať v práčke. Opatrná manipulácia.

ikony-prania_11

Prádlo sa nesmie prať. Opatrná manipulácia v mokrom stave.

Bielenie prádla

ikony-prania_16

Výrobok sa môže bieliť všetkými používanými spôsobmi.

ikony-prania_21

Povolený iba oxidačný/nechlorový bieliaci prostriedok.

ikony-prania_25

Prádlo sa nesmie bieliť.

ikony-prania_29

Možnost bielenia prádla prostriedkami uvolňujúcími chlór. Symbol znamená, že je prádlo možné bieliť chlórom. Používajte iba studený zriedený roztok.

Sušenie prádla

ikony-prania_33

Sušenie studeným vzduchom (bez ohrevu)

ikony-prania_37

Sušenie pri nízkej teplote (vzduch do teploty 30°C)

ikony-prania_41

Sušenie vzduchom s teplotou do 60°C

ikony-prania_44

Sušenie horúcim vzduchom s teplotou do 90°C

ikony-prania_48

Nesmie sa sušiť v sušičke

ikony-prania_06

Sušenie vyvesením

ikony-prania_12

Sušenie odkvapkaním

ikony-prania_17

Sušenie rozprestretím

Žehlenie prádla

ikony-prania_22

Žehlenie prádla pri maximálnej teplote 200 °C.

ikony-prania_26

Žehlenie prádla pri maximálnej teplote 150 °C.

ikony-prania_30

Žehlenie prádla pri maximálnej teplote 110 °C. Žehlenie s parou len opatrne.

ikony-prania_34

Nežehliť s naparovaním.

ikony-prania_38

Prádlo sa nesmie žehliť. Naparovanie a spracovanie prádla parou je neprípustné.

Čistenie prádla

ikony-prania_42

Môže sa čistiť chemicky – tetrachlorethanem, monofluortrichlormethanom a všetkými rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom F. Obvyklé postupy čistenia prádla sú bez obmedzenia.

ikony-prania_45

Môže sa čistiť chemicky – tetrachlorethanem, monofluortrichlormethanom a všetkými rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom F s obmedzeným pridaním vody alebo s obmedzeným mechanickým pôsobením alebo s obmedzenou teplotou sušenia. Samoobslužné čistenie prádla nie je dovolené.

ikony-prania_46

Môže sa čistiť chemicky –  rozpúšťadlami uvedenými vyššie s obmedzeným pridaním vody a s obmedzeným mechanickým pôsobením, alebo s obmedzenou teplotou sušenia. Veľmi mierne postupy čistenia. Samoobslužné čistenie nie je dovolené.

ikony-prania_49

Môže sa čistiť chemicky – trifluortrichlorethanom a ťažkým benzínom (destilačné rozmedzie medzi 150-220 °C, bod vzplanutia 38-60 °C) obvyklými postupmi čistenia bez obmedzenia.

ikony-prania_07

Nesmie sa čistiť chemicky. Škvrny sa nesmú odstraňovať ani organickými rozpúšťadlami.

ikony-prania_13

Nesmie sa používať profesionálne čistenie za mokra.